COMBO Vip Cho 2 Người: 2x Bún Bò Huế Thập Cẩm + 2x Tắc xí muội mật ong (L) + Tặng Free 2 Miếng Sườn Sụn Bò Lớn

Hết hàng

Mô tả

COMBO Vip cho 2 người:
2x Bún Bò Huế thập cẩm +
2x Tắc xí muội mật ong Healthy (L) +
Tặng Free 2 miếng Sườn Sụn Bò lớn

Bình luận

Sản phẩm khác